REZERWACJA +48 603 040 818 | +48 61 819 21 23
JAK DOJECHAĆ
REZERWACJA
+48 61 819 21 23

Historia

Podróżuj śladami przeszłości „Podkowa Leśna w Krajkowie miejsce w którym tradycja spotyka się z naturą.

Krajkowo jest wsią sołecką położoną w południowo-wschodniej części gminy Mosina. Miejscowość jest znana z jednego z większych rezerwatów krajobrazowych  w Wielkopolsce, obejmującego obszar 159,19 ha starorzeczy i nadwarciańskich łęgów, z największym lęgowiskiem czapli siwej w Wielkopolsce, położonym pomiędzy Czaplim Bagnem a Małym Bagnem i Wartą.
Starorzecza Warty są trwałymi zbiornikami wodnymi o lokalnych nazwach Tuchoń, Stawek, Półkole, Zakole, Czaple Bagno i Małe Bagno.
Wśród zalesienia wyróżniają się trzy zespoły łęgowe: wierzbowo-topolowy, jesionowo-wiązowy oraz olszowy. Gnieździ się tu około 120 gatunków ptaków, m.in. czapla siwa, bocian biały, jaskółki, lelek kozodój, remiz, dzięcioł zielony, dzięcioł czarny, gil, kos, sikorka, puszczyk, sowa uszata i zimorodek. Spacerując można usłyszeć trele, świergot lub jeszcze inne dźwięki.
Rezerwat „Krajkowo” o każdej porze roku wygląda interesująco ale najładniej od wiosny do jesieni, gdy rozkwitają różnokolorowe rośliny, jak na przykład grążel żółty, grzebienie białe i konwalia majowa.
W lasach Krajkowa można spotkać lisy, dziki, sarny i jelenie oraz rzadkie już gatunki, jak ryjówka malutka, rzęsorek rzeczka, kret, wiewiórka i wydra.
Zadomowiły się tutaj bobry, które budują liczne tamy i zakładają żeremia.
Wszystkie zakątki Krajkowa mają swoisty urok i czar.
Krajkowo jest dla tubylców i gości prawdziwym klejnotem żywej przyrody a więc warto nas odwiedzać.
Wieś ma długą historię, sięgającą XIV stulecia. W końcu tego wieku właścicielem jej był wybitny przedstawiciel rodu Doliwów-Pasek Biały, piszący się także z Brodnicy, piastujący w latach 1392-1410 urząd chorążego kaliskiego. Właśnie on w 1392 r. otrzymał od króla Władysława Jagiełły zapis 80 grzywien groszy na Żabnie, położonym w dystrykcie mosińskim czyli starostwie mosińskim.
 Informacja z okresu staropolskiego podaje, że w Krajkowie był stary dwór, dwuizbowy posadowiony na kopcu do którego prowadził mostek. W obrębie całego kompleksu zabudowań gospodarczych były m.in. browar i owczarnia.
W Krajkowie była też karczma i gościniec.
Obecnie my kultywujemy tradycje przodków podejmując naszych gości staropolskim obyczajem.

Z Krajkowem gospodarczo był powiązany folwark, który był małą osadą położoną na południowy-wschód od wsi. We wsi zachował się drewniany budynek mieszkalny z XIX w. a na skraju tej posesji znajduje się przydrożna kapliczka z 1847 r.
Do cenniejszych pomników przyrody należy kilka dębów przy drodze do Jaszkowa. Część gruntów wiejskich zajmuje ujęcie wody dla aglomeracji poznańskich. 

Krajkowo to miejsce magiczne dla każdego kto ceni kontakt z pięknem naturalnego krajobrazu.